Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Политика «Нового мышления»
С приходом к власти в марте 1985 г. М. С. Горбачёва, отдавая дань традиции, подтвердил прежние подходы СССР во внешней политике. Однако вскоре оформилась его новая философско-политическая концепция, получившая название «новое политическое мышление». Основные её положения предусматривали: - отказ от фундаментального вывода о расколе со ...

Рисковое начало
Дом, в котором провел свое детство Цзян Чжунчжэн, сохранился и сейчас. Он стоит на самом краю селения среди действительно живописнейшего пейзажа, окруженного горами. В комнатах этого дома постоянно слышен грохот водопадов и шум протекающей рядом горной речки. Говорят, что в детстве в ней бесстрашно резвился Цзян, что за ним вообще был ...

Третий этап Гражданской войны: февраль 1919 – весна 1920
Потерпев неудачу с интервенцией, Антанта стала оказывать помощь белому движению в России. С осени 1919 по весну 1920 большевики разгромили армии Деникина и Колчака и установили контроль над югом России и Сибирью. ...