Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Бои за Украину
В 1943 году соединения и части внутренних войск участвовали и в других сражениях Великой Отечественной войны. Отражая контрнаступление немецко-фашистских войск в районе Харькова, стойко оборонялась 17-я стрелковая бригада внутренних войск, действовавшая совместно с танковой бригадой Красной Армии и 1-м отдельным чехословацким батальоном ...

Восточное направление
В XV и первой половине XVI века Россия планомерно включала в себя многочисленные народы, жившие в Предуралье и оказавшиеся перед выбором: или быть покоренными многочисленными ханствами, оставшимися от Золотой Орды, или войти в Россию. Из-за того, что Россия существенно не меняла образ жизни народов, то многие из них добровольно входили ...

Древнейший Татарстан. Истоки цивилизации Волго-Урала
Геосфера Волго-Урала. Географические условия для жизни человека в древнейшем Татарстане складывались из сочетания трех факторов: горного ландшафта Урал тау, долин рек Волга (Итиль), Кама (Чулман) и др., сравнительно мягкого климата лесостепной зоны. Урал тау, как и Аппалачи в Америке, считается одним из древнейших горных образований на ...