Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Военные действия на Балтике в 1713 - 1721 годах
Военно-морской Балтийский флот начал создаваться с 1703 года, но особенно интенсивно его строительство развернулось после Полтавы. В 1713 году содействие флота обеспечило занятие Гельсингфорса (Хельсинки) и Або, оттеснение шведских войск к западным границам Финляндии. В ходе этого русский флот одержал первую блестящую победу над шведски ...

Первая мировая война 1914–1918
В 1904 году Великобритания присоединилась к франко-русскому союзу. Это окончательно раскололо Европу на два военных лагеря. Поводом к I Мировой войне стало убийство 15 июня 1914 года австрийского наследника престола эрцгерцога Фердинанда в сербском городе Сараево. Австрия предъявила Сербии унизительный ультиматум, в котором потребовала ...

Словарь
Аббревиатура (лат. сокращение) – первоначально аббревиатура использовалась в античных надписях, позднее – в рукописях. Вначале римляне сокращали имена собственные, а в дальнейшем и другие слова, в том числе единицы мер и весов. В Риме был составлен свод (список) сокращений. Александровский столп – это колонна высотой 47,5 м и длиной ...