Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Южные и Северные государства
Вторжение кочевников в Северный Китай открыло новую эпоху, названную в традиционной историографии периодом Южных и Северных династий. В III—VI вв. противостояние Севера и Юга, которого не знал древний Китай, стало важнейшей чертой этого времени. Разрушения, причиненные кочевниками, междоусобные войны, поборы, голод, эпидемии, обрушившие ...

В битве за Сталинград
Летом 1942 года, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе и просчетами советского Верховного главнокомандования, гитлеровские военачальники сосредоточили на южном крыле советско-германского фронта мощную группировку своих войск, основу которой составляла 6-я армия - лучшая в германских Вооруженных силах. Целью наступления фашистски ...

Энеолит
К этой эпохе относится Трипольская культура (VI-III тыс. до н.э.), располагавшаяся между Карпатами и Днепром на плодородных лессовых и черноземных почвах. В этот период первобытное земледельческое общество достигло своего наивысшего расцвета. Энеолит - меднокаменный век, в этот период появились отдельные изделия из чистой меди, но на ф ...