Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Партийная система Казахстана на современном этапе
Годы существования Казахстана в качестве суверенного государства привнесли существенные изменения, как количественные, так и качественные, в политический спектр республики. В феврале 1993 года был образован союз Народное единство Казахстана (СНЕК), в 1995 году преобразованный в партию. Судя по программным документам, новый союз намерев ...

Неорелигиозная составляющая
Горы Аркаимской долины имеют вулканическое происхождение. По сути руины этих островов и тектонических смещений там, где когда-то очень давно разливалось море, и создали когда-то Аркаимскую долину. Поэтому и магнитный фон в Аркаимской долине довольно сильный. Интересующиеся энергетикой видят в долине энергетические столбы разных форм и р ...

Наиболее известные события в жизни Смоленска в конце 19 – начале 20 веков.
В 1912 году в России широко и торжественно отметили столетний юбилей разгрома нашествия армии французского императора Наполеона. В Смоленске были проведены разнообразные праздничные мероприятия. Среди особо важных торжественных актов – крестный ход с чудотворной иконой Смоленской Божьей матери Одигитрии надворотной из Смоленска на Бор ...