Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Четвертый этап Гражданской войны: весна 1920 – ноябрь 1920
На завершающем этапе Гражданской войны большевики выиграли войну с Польшой (лето 1920) за Украину и Белоруссию, заняли Крым (ноябрь 1920) изгнав оттуда армию барона Врангеля и остатки белогвардейцев. Осенью 1922 года от японцев очищен Дальний Восток. ...

Новая экономическая политика (НЭП)
В марте 1921 года на Х съезде РКП(б) Ленин провозгласил НЭП. Для его осуществления правительство: – разрешило свободную торговлю; – провело денежную реформу; – разрешило свободу предпринимательства в сфере производства товаров народного потребления и услуг; – ввело твердый натуральный налог на крестьян. Однако все крупные предприят ...

Формирование городской управы в 1870-х - 1890-х гг. и её социальный состав
Первый состав городской управы был уже установлен. Далее сведения о социальном составе сведены в таблицу. Таблица.1.Социальный состав воронежской Городской управы и характеристики членов управы в период действия городового положения 1870г (1871-1893)1   Количество членов управы (включая городских голов) Май 1871 Май ...